Skolas atbalsta fonds

Fonda rekvizīti:

Nodibinājums “Fonds – skolai pie ezeriņa”

Reģ.nr. LV40008056040

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X018

Konta nr. LV47UNLA0050000721879