Pasākumu plāns

Tradicionālie skolas pasākumi

Septembris

  • Zinību diena.

  • Rudens brīnumu parāde.

  • Ekskursiju, pārgājienu diena.

  • Dzejas dienas.

  • Adaptācijas un drošības dienas.

Oktobris

  • Skolotāju diena.

  • Esi sveiks, pirmklasniek!

  • Nāc mūsu pulkā, piektklasniek!

  • 10.klašu uzņemšana vidusskolā.

  • Skolas stāstnieku konkurss.

Novembris

  • Pilsonības nedēļa.

  • Mārtiņi.

  • Valsts svētku koncerts.

Decembris

  • Ziemassvētku sarīkojumi.

  • Skolas dzimšanas dienai veltītie pasākumi.

Janvāris

  • Skatuves runas konkurss.

  • Popiela.

Februāris

  • Valentīndienas izdarības.

  • Meteņi.

  • Projektu nedēļa.

  • Erudīcijas konkurss “Zini! Mini! Uzzini!”

  • Jautrais karuselis.

Marts

  • Žetonu vakars.

  • Lieldienas.

  • Absolventu basketbola turnīrs.

Aprīlis

  • Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola.

  • Jauno talantu konkurss.

  • Skolas teātra pulciņa izrādes.

  • Vecāku sapulce – koncerts „No septembra līdz maijam”.

Maijs

  • Godināšanas pasākums “Valmieras 5.vidusskolas lepnums”.

  • Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.

  • Tūrisma rallijs.

Jūnijs

  • 9.klašu izlaidums.

  • 12.klašu izlaidums.

Notikušie pasākumi 2021./22.m.g. 1. semestrī šeit