Valsts pārbaudījumi

Valmieras 5. vidusskolā 9. klasēm ir noteikti diagnosticējošie darbi latviešu valodā, matemātikā.

Diagnosticējošie darbi ir pārbaudes darbi, kuri tiek piedāvāti visiem skolēniem ar vienādām prasībām un vērtēšanas kritērijiem.

Skolēnam iespējams pašam sevi pārbaudīt – vai es varu visus uzdevumus izpildīt pareizi un bez citu palīdzības.

Diagnosticējošo darbu rezultāti – gatavība turpināt izglītošanos, gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Diagnosticējošā darba vērtējums/balva – es to varēju, pats varēju. Iegūto rezultātu izsaka procentos.

Kaut kas neizdevās? Vēl ir laiks līdz mācību gada beigām kopā ar skolotāju pilnveidot savas prasmes.