Sasniegumi mācībās

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2020./2021.m.g.

EMĪLS IESALS (5.b kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu 5.klašu dabaszinību olimpiādē. (skolotāja Natālija Pincere)

Emīlija Lote Vilne (5.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu 5.klašu dabaszinību olimpiādē. (skolotāja Natālija Pincere)

Roberts Švalbe (5.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu 5.klašu dabaszinību olimpiādē. (skolotāja Natālija Pincere)

Roberts Švalbe (5.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiādē. (skolotāja Inese Lazdiņa)

Andris Olafs Bečers (6.b kl.) 2.VIETA Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiādē. (skolotāja Inese Lazdiņa)

Gabriela Grase (6.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiādē. (skolotāja Ilona Zēmele)

Pēteris Gailis (9.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu ķīmijas olimpiādē. (skolotāja Natālija Pincere)

Luīze Balode (3.a kl.) 2.PAKĀPE, tituls LIELĀ STĀSTNIECE XXIV stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2020". (skolotāja Dace Ciguze)

Herberts Vilhelms Fimbauers (9.a kl.) 2.VIETA Valmieras pilsētas un novadu vēstures olimpiādē. (skolotājs Guntis Dzirkalis)

Ernests Klāvs Losičs (12.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu angļu valodas olimpiādē. (skolotāja Maija Spilberga)

Džulians Lapsa (11.b kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu angļu valodas olimpiādē. (skolotāja Maija Miruškina)

Atklātās olimpiādes 2020./2021.m.g.

Emīls Ābele (6.a kl.) 2. VIETA atklātajā vācu valodas olimpiādē 6. klašu grupā, kuru organizē Rīgas Valsts vācu valodas ģimnāzija

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.m.g.

Alise Dulberga (7.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu mūzikas olimpiādē (skolotāja Ilona Veide)

Gustavs Māziņš (12.a kl.) 3. vieta Valmieras pilsētas un novadu latviešu valodas olimpiādē. (skolotāja Līga Kliesmete)

Ernests Klāvs Losičs (11.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Daila Ranše)

Emīls Maļikenas (8.a kl.) 3. vieta Valmieras pilsētas un novadu vācu valodas olimpiādē (skolotāja Līga Kliesmete)

Marks Idermanis (8.a kl.) 2. vieta Valmieras pilsētas un novadu vācu valodas olimpiādē (skolotāja Līga Kliesmete)

Pēteris Gailis (8.a kl.) ATZINĪBA Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiādē (skolotāja Linda Broka)

Betija Šarlote Šmite (6.b kl.) 3. vieta Valmieras pilsētas un novadu matemātikas olimpiādē (skolotāja Ilona Zēmele)

Gustavs Māziņš (12.a kl.) 3. vieta Valmieras pilsētas un novadu vācu valodas olimpiādē. (skolotāja Rudīte Markus)

Daniela Kristiāna Straume (9.a kl.) 2. vieta Valmieras pilsētas un novadu krievu valodas olimpiādē (skolotāja Anita Navicka)

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2018./2019.m.g.

Aleksis Ābols (12.a kl.) ekonomikas olimpiāde atzinība (skolotāja Inta Grabe)

Romāns Fedjukovs (11.a kl.) krievu valodas olimpiāde (svešvaloda, B grupa) 2. vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Pēteris Gailis (7.akl.) 5.-8.kl. matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Linda Broka)

Alise Dulberga (6.a kl.) 6.-8.kl. angļu valodas olimpiāde 1. vieta (Aija Zaķe)

Gustavs Māziņš (11.a kl.) 11.-12.kl. latviešu valodas un literatūras olimpiāde 2. vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Gustavs Māziņš (11.a kl.) bioloģijas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Maruta Berģe)

Ernests Klāvs Losičs (10.a kl.) fizikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Alise Stūre (12.a kl.) fizikas olimpiāde atzinība (skolotājs Aldis Millers)

Emīlija Lote Vilne (3.a kl.) - atzinība Valmieras pilsētas un novadu 3. klašu latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Gunta Mitjkova)

Laura Rastaka (6.a kl.) latviešu valodas un literatūras olimpiādē 2. vieta (skolotāja Aiva Žagariņa)

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018.m.g.

Gustavs Māziņš (10.a kl.) bioloģijas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Maruta Berģe)

Ernests Klāvs Losičs (9.a kl.) fizikas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Herberts Vilhelms Fimbauers (6.a kl.) angļu val. olimpiāde atzinība (skolotāja Aija Zaķe)

Džulians Lapsa (8.a kl.) angļu val. olimpiāde atzinība (skolotāja Maija Spilberga)

Gustavs Laumanis (5.a kl.) matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Inese Lazdiņa)

Alise Dulberga (5.a kl.) matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Inese Lazdiņa)

Pēteris Gailis (6.a kl.) matemātikas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Linda Broka)

Liene Mālniece (8.a kl.) matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Zēmele)

Margarita Mikalukste (9.a kl.) krievu valodas olimpiāde (svešvaloda, A grupa) 1. vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Krista Siksaliete (12.b kl.) ekonomikas olimpiāde atzinība (skolotāja Inta Grabe)

Valmieras 5.vidusskolas 1. – 4.klašu skolēnu dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās 2016./2017.m.g.

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. m.g.:

Alberts Edgars Bērziņš (9.a kl.) mūzikas olimpiāde III vieta (skolotāja Ilona Veide)

Alise Dulberga (4.a kl.) matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Gustavs Laumanis (4.a kl.) matemātikas olimpiāde III vieta (skolotāja Sanita Apsīte)

Pēteris Gailis (5.a kl.) matemātikas olimpiāde I vieta (skolotāja Linda Broka)

Gustavs Māziņš (9.a kl.) fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)

Alberts Edgars Bērziņš (9.a kl.) fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)

Kristaps Bišs (6.a kl) angļu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Aija Zaķe)


Skolēnu sasniegumi 2015./2016.m.g.:

Valstī:

Pēteris Bērziņš (12.a) 3. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (bronzas medaļa),(skolotāja Inta Grabe)

Vidzemes reģionā:

Gustavs Māziņš (8.a) 8. klašu ģeogrāfijas olimpiāde “Eiropas Vidusjūras valstis”. 3. vieta (skolotāja Daila Ranše)

Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs:

Liene Mālniece (6.a kl.) 6.klašu informātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Eduards Janītis (6.a kl.) 6. klašu mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju (koka un metāla tehnoloģijās un mājturībā) olimpiāde 3. vieta (skolotājs Andris Karlsons)

Lizete Leontīe Bērziņa (4.a kl.) 4.klašu vizuālās mākslas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Paula Lužinska (3.a kl.) 3.klašu latviešu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Alise Dulberga (3.a kl.) 3.klašu latviešu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Sanita Apsīte)

Gustavs Māziņš (8.a kl.) vācu valodas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Pēteris Gailis (4.a) matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Alise Dulberga (3.a) matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Sanita Apsīte)

Aleksis Ābols (9.a) matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Zēmele)

Krista Siksaliete (1o.b) matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Linda Broka)

Amanda Purcena (12.a) ekonomikas olimpiāde atzinība (skolotāja Inta Grabe)

Pēteris Bērziņš (12.a) ekonomikas olimpiāde 1.vieta (skolotāja Inta Grabe)

Gustavs Māziņš (8.a) 8.-9. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 3.vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Alberts Bērziņš (8.a) mūzikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Veide)

Madara Lāce (12.a) krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 3.vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Skolēnu sasniegumi 2014./2015.m.g.

Valstī:

Uldis Bērziņš (12.a) 2. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (sudraba medaļa)(skolotāja Inta Grabe)

Egita Spirģe (12.a) 3. vieta valsts ekonomikas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Inta Grabe)

Vidzemes reģionā:

Pēteris Gailis (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs:

Toms Višķers (9.a) 9.klašu vācu valodas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Lāse Balode)

Gustavs Māziņš (7.a) 5.-7. klašu informātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Markuss Kozlovs (6.a) mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde atzinība (skolotājs Andris Karlsons)

Aleksis Ābols (8.a) 8.klašu ģeogrāfijas olimpiāde atzinība (skolotāja Rita Rozīte)

Alise Dulberga (2.a) 2.klašu kombinētā olimpiāde 3.vieta (skolotāja Sanita Apsīte)

Lauris Jančevskis, Amanda Purcena, Dāvis Zvirbulis, Pēteris Bērziņš (11.a) komandu olimpiāde informātikā 3.vieta (skolotāja Vidaga Āboliņa)

Elīna Žuravļeva (8.a) 8.klašu vācu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Lāse Balode)

Justīne Alksne (8.a) 8.klašu vācu valodas olimpiāde atzinība (skolotāja Lāse Balode)

Pēteris Gailis (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Gunta Mitjkova)

Etīna Emīlija Saulīte (3.a) 3. klašu matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Gunta Mitjkova)

Egita Spirģe (12.b) IX mūzikas olimpiāde B grupā 1. vieta (skolotāja Ilona Veide)

Jānis Paulsons (5.a) 5.-8.kl. matemātikas olimpiāde atzinība (skolotāja Ilona Zēmele)

Ernests Klāvs Losičs (6.a) 6.klašu angļu valodas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Maija Blūzma)

Egita Spirģe (12.b) 10.-12.klašu ekonomikas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Inta Grabe)

Uldis Bērziņš (12.a) 10.-12.klašu ekonomikas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Inta Grabe)

Madara Lāce (12.b) 10.-12.klašu krievu valodas olimpiāde 2. vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Amanda Purcena (11.a) 11.klašu matemātikas olimpiāde 3.vieta (skolotāja Ilona Zēmele)

Liene Mālniece, Loreta Anna Brence, Arita Sukure (6.a) 5.-6.klašu sociālo zinību komandu olimpiāde atzinība (skolotāja Sigita Ābele)

Adrians Aleksandrs Magone (8.a) mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde 2.vieta (skolotājs Andris Karlsons)

Kristīne Deruma (10.a) 10.klašu bioloģijas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Maruta Berģe)

Skolēnu sasniegumi 2013./2014. m.g.:

Valstī:

Silvestrs Tīrons (12.a) 3. vieta valsts ģeogrāfijas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Daila Ranše)

Elza Medne (12.a) 3. vieta valsts vācu valodas olimpiādē (bronzas medaļa)(skolotāja Lāse Balode)

Elza Medne (12.a) iekļūšana valsts vācu valodas 44. olimpiādes 3. posma 2. kārta

Silvestrs Tīrons (12.a) 3. vieta Jauno ģeogrāfu skolas organizētajās Latvijas 38. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes priekšsacīkstēs

Silvestrs Tīrons (12.a) 2. vieta kopvērtējumā un 1. vieta 12.klašu grupā Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas pirmajā kārtā

Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs

Elza Medne (12.a) 10.-12.klašu vācu valodas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Lāse Balode)

Krišs Lužinskis (9.a) 9.klašu fizikas olimpiāde atzinība (skolotāja Lolita Krilova)

Silvestrs Tīrons (12.a) 10.-12.klašu ģeogrāfijas olimpiāde 1. vieta (skolotāja Daila Ranše)

Signija Gurceva (9.a) 9 klašu krievu valodas olimpiāde A grupa 2. vieta (skolotāja Anita Navicka)

Jonatans Mednis (11.a) mūzikas olimpiāde vecākā grupa 2. vieta (skolotāja Ilona Veide)

Gustavs Māziņš (6.a) dabaszinību olimpiāde 3. vieta (skolotāja Rita Rozīte)

Gustavs Māziņš (6.a) latviešu valodas un literatūras 6.-7.kl. olimpiāde 3. vieta (skolotāja Līga Kliesmete)

Ernests Klāvs Losičs (5.a) matemātikas olimpiāde 3. vieta (skolotāja Inese Lazdiņa)

Pēteris Gailis (2.a) atzinība 2.klašu kombinētā olimpiāde (skolotāja Gunta Mitjkova).

Samanta Zirne (3.a) atzinība 3.klašu latviešu valodas olimpiāde (skolotāja Inese Ulpe).

Nikola Ņikitina (4.a) atzinība 4.klašu latviešu valodas olimpiāde (skolotāja Dace Ciguze).

Toms Amsons (12.a), Dāvis Ābols (12.a), Inga Pīre (12.a), Ieva Spalviņa (11.a), informātikas komandu olimpiāde 2. vieta (skolotāja Vidaga Āboliņa)

Gustavs Māziņš (6.a) informātikas 5.-7.kl. olimpiāde 2. vieta (skolotāja Lolita Krilova)

Skolēnu sasniegumi Valmieras pilsētas un novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013. m.g.

2011./2012.māc.g. Valmieras pilsētas un novadu olimpiādes

Vācu valoda 10. klasēm

Elza Medne I vieta

Sintija Lovkina IIIvieta

Informātika 5.-7.klasēm

Ieva Neļķe 6.a kl. Atzinība (sk-ja Lolita Krilova)

Informātika 10.klasei

Inga Pīre II vieta

Inga Pīre, Dāvis Ābols, Elīna Sāne, Toms Amsons – komandu vērtējumā III vieta (sk-ja Vidaga Āboliņa)

Angļu valoda

Kristers Pauļukevičs 12.b kl. III vieta (sk-ja Aija Zaķe)

Vācu valoda

Elza Medne 10.a kl. Atzinība (skolotāja Lāse Balode)

Krievu val. (svešvaloda)

Alise Grabina 12.a kl. II vieta (skolotāja Jeļena Maksimceva)

Mūzika

Nora Urbāne 11.a kl. Atzinība (skolotāja Ilona Veide)

Vizuālā māksla

Agnese Erģe 8.a kl. III vieta (skolotāja Sanita Ļeļeva)

Ekonomika

Lelde Buklagina 12.a kl. II vieta (skolotāja Inta Grabe)

Simona Birzgale 12.a kl. III vieta (skolotāja Inta Grabe)

Matemātika

Megija Enžela Smirnova 7.a kl. III vieta (skolotāja Linda Broka)

Ģeogrāfija

Silvestrs Tīrons 10.a kl. II vieta (skolotāja Daila Ranše)