Sasniegumi skatēs un konkursos

Sasniegumi interešu izglītībā

2022./2023.m.g.

Edvards Kokins - 2.pakāpe un tituls “Lielais stāstnieks” 26.stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa 2022", pedagogs Dace Ciguze

Zēnu koris - 1.pakāpe XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” koru konkursā Vidzemē, pedagogs Liene Zvirbule

Jauktais koris “Putni” - Ieskaitīts (pakāpes netika dalītas) XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koru skatē. Dziesmu svētku dalībnieks, pedagogs Liene Zvirbule

Popgrupa “Mazās Dīvas” 1.-3.kl. - 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”, pedagogs Ilona Veide 

Popgrupa “Dīvas” 7.-9.kl. - 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”, pedagogs Ilona Veide

Popgrupa “Dīvas” 10.-12.kl. - 1.pakāpe Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”.

2.vieta III Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes attālinātais jauno vokālistu konkursā “Uzstaro!”

1.vieta 12th International Festival “Talent Show 2023”, pedagogs Ilona Veide

Popgrupa “Dīvas” 4.-6.kl.  - 1.vieta 12th International Festival “Talent Show 2023”, pedagogs Ilona Veide

Sasniegumi interešu izglītībā

2021./2022.m.g.

Individuālie dalībnieki

18. decembrī ar konkursa rezultātu paziņošanu Zoom platformā noslēdzās XXV Latvijas stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2021”. Konkursa finālā piedalījās 94 labākie stāstnieki no Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Latgales.

Gustavs Roberts Čirkovs 4.b kl. ieguva II pakāpes diplomu un novērtējumu "Lielais stāstnieks"  XXV stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2021" (skolotāja Inese Mola)

Luīze Balode 4.a kl. ieguva II pakāpes diplomu un novērtējumu "Lielā stāstniece"  XXV stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2021" (skolotāja Dace Ciguze)

LKVLPA organizētajā krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkursā „Mēs rakstām krievu valodā” mūsu skolas skolēni ieguva:

Marija Allika (4.a klase) - II. vietu

Gabriela Bižāne ( 4.b klase) - II. vietu

Jēkabs Stucis ( 4.a klase) - III. vietu

Andželika Anna Rozīte ( 6.b klase) - PATEICĪBAS RAKSTU

(skolotāja Kristīna Allika un Jeļena Maksimceva).

21. aprīlī Valmieras novadā "Skatuves runas konkurss 2022"  1.kārtā  godalgotas vietas ieguva:

Amēlija Ramata (1.a klase) - Augstākā pakāpe (pedagogs Sanita Apsīte)

Marta Kobiaka ( 2.a klase) - Augstākā pakāpe (pedagogs Gunta Mitjkova)

Alma Lauma Jaunzeme ( 8.a klase) - Augstākā pakāpe (pedagogs Līga Kliesmete)

Miķelis Kupčs  ( 11.a klase) - I Pakāpe (pedagogs Līga Kliesmete)

Mētra Evelīna Rozīte (6.b klase) - I Pakāpe (pedagogs Iveta Jančevska)

Emīls Iesals (6.b klase) - II Pakāpe (pedagogs Iveta Jančevska)

Luīze Balode (4.a klase) - II Pakāpe (pedagogs Dace Ciguze)

Marta Laumane  (3.a klase) - II Pakāpe (pedagogs Inese Mola)

Laura Rastaka (9.a klase) - II Pakāpe (pedagogs Līga Kliesmete)

Sasniegumi interešu izglītībā

2019./2020.m.g.

Individuālie dalībnieki

Kolektīvi

Sasniegumi interešu izglītībā

2018./2019.m.g.

Individuālie dalībnieki

 Kolektīvi

2016./2017. māc. g. panākumi:

Folkloras kopa “Sudmaliņas” Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā - skatē “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” ieguva pateicību;

V5V 2.klases tautas deju kolektīvs ieguva augstāko pakāpi Valmieras pilsētas un novadu tautas deju kolektīvu skatē;

V5V 3.-4.kl. tautas deju kolektīvs ieguva I pakāpi Valmieras pilsētas un novadu tautas deju kolektīvu skatē;

V5V 1.klases tautas deju kolektīvs ieguva I pakāpi Valmieras pilsētas un novadu tautas deju kolektīvu skatē;

Popgrupa “Vidējās Dīvas” ieguva starptautiskā skatuves mākslas festivālā “Baltic Talents 2017″ 1. vietu;

V5V saņēma pateicību par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”;

V5V saņēma pateicību par dalību radošajā papīra pārstrādes konkursā “Pašu rokām darināts dizaina papīrs”;

V5V teātris “Greizais priekškars” 9.-12.kl. grupā ieguva atzinību ar izrādi Zenta Ērgle “Starp mums, meitenēm , runājot” Limbažu novada bērnu un jauniešu teātra festivālā “Saspēle”;

V5V teātris “Greizais priekškars” 5.-8.kl. grupā ieguva atzinību ar izrādi Kārlis Skabe “Kaķīša dzirnavas” Limbažu novada bērnu un jauniešu teātra festivālā “Saspēle”;

4.a klases skolnieki Linards Veide un Silvars Ritvars Malcenieks solistu – vokālistu konkursā “Salacas balsis 2017″ieguva I pakāpes diplomu, bet duetā II pakāpes diplomu;

“Vidējās Dīvas” ieguva I pakāpes diplomu, bet popgrupa “Dīvas” un “Mazās Dīvas” II pakāpes diplomu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam”;

9.a klases skolniece Katrīne Malceniece Vidzemes skatuves runas konkursā ieguva II pakāpi;

4.a un 4.b klases skolēni ieguva III vietu projekta “Sporto visa klase”ceļojošā kausa izcīņas sacensības stafetēs 4. kl. grupā

1.a klases skolniece Emīlija Lote Vilne novada skatuves runas konkursā ieguva II pakāpi;

4.a klases skolnieks Linards Veide novada skatuves runas konkursā ieguva III pakāpi;

4.a klases skolnieks Silvars Ritvars Malcenieks novada skatuves runas konkursā ieguva IIpakāpi;

5.a klases skolniece Etīna Emīlija Saulīte novada skatuves runas konkursā ieguva II pakāpi;

9.a klases skolniece Katrīne Malceniece novada skatuves runas konkursā ieguva I pakāpi;

Folkloras kopa “Sudmaliņas” Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā-skatē “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” ieguva I pakāpes diploma;

5.a klases skolniece Etīna Emīlija Saulīte XX stāstnieku konkursā Valmierā “Teci, teci valodiņa 2017”pusfinālā atzinību;

5.a klases skolniece Etīna Emīlija Saulīte XX stāstnieku konkursā Valmierā “Teci, teci valodiņa 2017”pusfinālā atzinību;

Alise Līga Meistere ieguva XX stāstnieku konkursā Valmierā “Teci, teci valodiņa 2017” pusfinālā atzinību;

2.a klases skolēns Mārcis Vīksna ieguva 2. vietu izteiksmīgās lasīšanas konkursā “Veltījums Latvijai”;

2.a klases Gustavs Laumanis, Ginters Lūsa un Emīls Reinis Zariņš iekļuva otrā kārtā konkursā „Superziķeris 2017″;

4.a klases Silvars Ritvars Malcenieks ieguva titulu „Dižais stāstnieks”stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” finālā;

9.a klases skolniece Gabriela Medne ieguva atzinību konkursā “Zobojies kā Zvārgulis” ar darbu “Dziesmiņa par kūku”;

9.a klases skolnieks Gustavs Māziņš ieguva atzinību konkursā “Zobojies kā Zvārgulis” ar darbu “Sena dziesma jaunās skaņās”;

2015./2016. māc. g. panākumi:

1.a klases skolniece Jūlija Zaharenkova ieguva 1. vietu Valmieras pilsētas un novadu 2.klašu konkursā “Konstruē, modelē” modeļu izgatavošanā.

1.a klases skolniece Jūlija Zaharenkova ieguva 1. vietu Valmieras pilsētas un novadu 2.klašu konkursā “Konstruē, modelē” kopvērtējumā.

2.b klases skolniece Estere Elbrete ieguva 2. vietu Valmieras pilsētas un novadu 2.klašu konkursā “Konstruē, modelē” modeļu izgatavošanā.

8.a klases skolnieki Alise Dvarele, Ieva Klūga, Alise Branberga, Viktorija Ščepetova ieguva 1. vietu 8. klašu krievu valodas konkursā ‘Riskējam?!”.

Skolas koris “Putnēni” iegūst I pakāpes diplomu Valmieras pilsētas un novadu 2.-4. klašu koru skatē „Tauriņu balsis 2016”!

Koris „Putni” piedalījās Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā “Lai skan!” un ieguva sudraba diplomu.

2.b klases skolniece Estere Elbrete ieguva 2. vietu Valmieras pilsētas un novadu 2.klašu konkursā “Konstruē, modelē” kopvērtējumā.

3.a klases skolnieks Silvars Ritvars Malcenieks ieguva 1.pakāpi Vidzemes reģiona skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

8.a kl.Gustavs Māziņš ieguva 3.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

2.b kl. Estere Elberte ieguva 3.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

1.a kl. Jūlija Zaharenkova ieguva 3.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

8.a kl. Katrīne Malceniece ieguva 2.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

4.a kl. Etīna Emīlija Saulīte ieguva 2.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

3.a klases skolnieks Silvars Ritvars Malcenieks ieguva 1.pakāpi Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā.

Folkloras kopa “Sudmaliņas” Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā-skatē ieguva II pakāpes diplomu.

Popgrupa “Vidējās Dīvas” ieguva I pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē

Popgrupa “Dīvas” ieguva II pakāpes diplomu Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam” Vidzemē

4.a kl. Etīna Emīlija Saulīte ieguva II pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

8.a kl. Katrīne Malceniece ieguva II pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

1.a kl. Jūlija Zaharenkova ieguva III pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

2.b kl. Estere Elberte ieguva III pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

8.a kl. Gustavs Māziņš ieguva III pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

3.a klases skolnieks Silvars Ritvars Malcenieks ieguva I pakāpi skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārtā

6.a klase ieguva simpātiju balvu“Via Hanseatica” projekta konkursā izglītības iestāžu klasēm visā Latvijā;

Skolēnu pašpārvalde ieguva balvu par iegūto augstāko balsu skaitu konkursā „Krāsainās profesiju durvis”;

8.a klases skolnieks Gustavs Māziņš ieguva 2.vietu 7.-9.klašu grupā par atraktīvo video apsveikumu konkursā sadarbībā ar Raiņa un Aspazijas muzeju;

4.a klases skolnieks Herberts Vilhelms Fimbauers 6.-7. klašu grupā ieguva 1. vietu nodarbībā „Vēsture” Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes rīkotajā Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas konkursā;

2.b kl. Alise Līga Meistere, kura 24 dalībnieku konkurencē ieguva 3. vietu otro klašu „Izteiksmīgās lasīšanas’’ konkursā;

Komanda „Ašie bruņrupuči” – Elīna Pinne, Santa Jēkabsone, Santa Sīmane, Ivars Mārcis Grunte, Aivars Grigorjevs, Rūdis Einbergs un komanda „Zobens” – Igors Matvejevs, Krista Siksaliete, Marta Vazoliņa, Lelde Dambīte, Dainis Mašņikovs, Nauris Irmejs, (visi 10.b kl.) izturēja neklātienes kārtu un iekļuva pusfināla spēlē „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”;

2.a klases skolnieks Georgs Māziņš stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa” pusfinālā ieguva titulu „Mazais stāstnieks” un 3.a klases skolnieks SilvarsMalcenieks titulu „Lielais stāstnieks”;

3.a klases skolnieks Gustavs Laumanis ieguva 2.vietu, Paula Lužinkska ieguva 2.vietu un Nikola Zaiceva ieguva 3. vietu Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu konkursā “Konstruē, modelē”;

8.a klases skolnieks Gustavs MāziņšLatvijas Televīzijas jauniešu zināšanu viktorīnas žanra raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks” iekļuva pusfinālā;

Madara Dundure, Anete Grīviņa (12.b kl.) un Lauris Jančevskis (12.a kl.) ieguva pateicību Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem 2015 – 2016 „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”;

1.-4. klašu kolektīvi un viņu audzinātājas ieguva pateicību par izdomu un radošumu Profesiju durvju noformēšanā „Karjeras nedēļas 2015.” organizēšanā;

3.a klases skolnieks Silvars Malcenieks stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” finālā ieguva titulu „Dižais stāstnieks”;

Justīne Alksne, Elīna Žuravļeva (9.a kl.) un Gustavs Māziņš (8.a kl.) kopīgais darbs ieguva 1.pakāpes diplomu video-konkursā par savu iemīļotāko vācu izstrādājumu- „Mein beliebtestes deutsches Erzeugnis”;

1.klašu grupā – 1. vieta Jūlija Zaharenko, 2. vieta Gustavs Malcenieks, 2.klašu grupā – 1. vieta Estere Elbrete, 2. vieta Justīne Stilve, 3. – 4.klašu grupā -1. vieta Silvars Malcenieks, Etīna Emīlija Saulīte, 2. vieta Laura Žirne -skolas skatuves runas konkursa laureāti 1. – 4. klasēm.

2014./2015. māc. g. panākumi:

Etīna Emīlija Saulīte I pakāpe Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Justīne Stilve (1.a ), Silvars Ritvars Malcenieks (2.a), Miķelis Kupčs (4.a), Alberts Bērziņš (7.a), Katrīne Malceniece (7.a), Brenda Skārleta Brālēna (10.a) IIpakāpe Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Folkloras kopa “Sudmaliņas” II pakāpe Tālās Gaujmalas sarīkojumā – skatē

Niks Raivo Šults 3.kl. 2. vieta radošā darbnīcā – konkursā “Konstruē modelē!”

Elviss Fiļipovs 1. vieta “Konstruē, modelē!”modeļu veidošanā 4. klašu grupā

Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis (11.kl.) 2. vieta Kultūras kanona konkursā “Kultūras tradīcijas ģimenē” pirmajā kārtā Vidzemes reģionā

Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis (11.kl.) iekļūst finālā (3 kārta) Kultūras kanona konkursā “Kultūras tradīcijas ģimenē”, tiek uzņemta filma “Motors caur dzīvi rauj”

Gustavs Māziņš (7.a kl.) iekļūst finālā un iegūst trešo labāko rezultātu spēlē “Gudrs vēl gudrāks”

Estere Elberte, Marks Cinis (1.b kl.), Karīna Elza Plūme (4.a kl.) novada stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” ieguva “Mazā stāstnieka” titulu.

Lauris Jančevskis (11. a kl.) novada stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” ieguva “Dižais stāstnieks” titulu jau piekto gadu

Pauls Migla (6.a kl.) un Laura Skrastiņa (12.b kl.) veiksmīgi piedalījās Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā konkursā “Zehn Gründe, warum wir Lettland lieben”.

2013./2014. māc. g. panākumi:

1. vieta angļu valodas konkursā “Jautrais karuselis” 4.a kl. Džeinai Kitijai Kalītei

1. vieta popgrupai “Dīvas” jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt”

1.pakāpes diploms skatuves runas meistariem – 2.kl. Etīna Emīlija Saulīte , 10.a kl. Artis Jančevskis.

1. vieta popgrupai “Dīvas” jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt”

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā konkursā – 1. pakāpe popgrupai “Dīvas”

Atzinības raksts Elzai Mednei, Ingai Pīrei, Elīnai Sānei par piedalīšanos konkursā „Jaunais kultūras kanons [1991-2013]”

1. pakāpes diploms Laurim Jančevskim (10.a) konkursā „Teci, teci valodiņa 2013″

2. pakāpes diploms Gustavam Māziņam (6.a) konkursā „Teci, teci valodiņa 2013″

Diploms Agnim Braunam par dalību domrakstu konkursā „Esam sportiska ģimene”

2. vieta Valmieras pilsētas vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo „Erudīta un prāta spēļu konkursā 2013″1.-3. klašu grupā.

Pateicība V5V novadpētniecības konkursā „Kas interesants skolas muzejā?”

Diploms 7.a klases kolektīvam par dalību konkursā spēlē „Rādi, zini, mini”.

„Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu konkurss „Konstruē modelē!”

5. novembrī jaunatnes centrā “Vinda” notika Valmieras skolu 3.-4. klašu skolēnu radošā darbnīca “Konstruē, modelē!”

No mūsu skolas ar labiem panākumiem piedalījās 4. klases skolniece – Kristiāna Kate Erģe (1.vieta uzd. „Modeļu izgatavošanā” un kopvērtējumā ieguva augsto 3. vietu un Elvis Fiļipovs (1.vieta uzd. „Modeļu izgatavošanā”).

„Teci, teci valodiņa!” otrā kārta

6. novembrī mūsu skolas stāstnieki devās uz konkursu „Teci, teci, valodiņa”. 2.kārtu, kurš norisinājās Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā „Mice”. Iegūti labi rezultāti novadā: Laurim Jančevskim (10.akl.), Gustavam Māziņam (6.a kl.) iegūts “Dižā stāstnieka”, Linardam Veidem (1.a kl.) “Mazā stāstnieka” tituls.

Noras Bumbieres fonda organizētais jauno vokālistu konkurss

Noras Bumbieres fonda organizētajā jauno vokālistu konkursā pirmo vietu jaunākajā grupā ieguva valmieriete – Etīna Emīlija Saulīte 2.a klases skolniece Etīna konkursā izpildīja Valta Pūces dziesmu “Ziemas pasta balodis”

XIII Latvijas bērnu un jauniešu vokālais konkurss “Putnu bērni”

Etīna Emīlija Saulīte (2.a) ieguva vietu A grupā

2012./2013. māc. g. panākumi:

„Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” otrā kārta

14. martā notika skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” otrā kārta. Šajā mācību gadā skolēnu skatuves runas un literārie uzvedumi tematiski bija jāsaista ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija. Skolēni rosināti izmantot to latviešu literātu daiļdarbus, kuriem 2013. gadā tiek atzīmētas jubilejas (piem., O. Vācietis, I. Ziedonis, R. Blaumanis u.c.).Konkursa 2.kārtu vērtēja VISC apstiprināta žūrija.

Liels prieks par mūsu skolas skatuves runas meistariem – 1.kl. Etīnu Emīliju Saulīti, 9.a kl. Arti Jančevski un 11.a kl. Elzu Medni. Rezultāti ir vairāk kā iepriecinoši! Visi trīs ieguva pirmās pakāpes diplomus.

”Ievelc dziļā elpā savu Latviju” pirmā kārta

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā ” Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 1. kārtā ar labiem panākumiem startējuši 1.kl. Etīna Emīlija Saulīte, 9.a kl. Artis Jančevskis un 11.a kl. Elza Medne. Visi trīs talantīgie skolu runas konkursa uzvarētāji izvirzīti 2. kārtai, kas noritēs 14. martā Valmieras Viestura vidusskolā.

Tālās Gaujmalas novada skate

20. februārī folkloras pulciņš “Sudmaliņas”piedalījās Tālās Gaujmalas novada skatē un ar labiem panākumiem tur parādīja savu programmu “Gudru ņēmu padomiņu”. Ieguvām ceļazīmi uz sarīkojumu “Pulkā eimu, pulkā teku”, kas notiks 18., 19. maijā Alsungā.Īpašu atzinību ieguva Alberts Edgars Bērziņš – blokflauta. Viņam jāpiedalās konkursā Rīgā 20. aprīlī.

Vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu konkurss

Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā – konkursā, kurš notika 16.-17.februārī Rīgā, mūsu popgrupa “Dīvas” ieguva augsto I vietu. Konkursā vērtēta tika snieguma muzikalitāte un mākslinieciskums, radoša pieeja dziesmas interpretācijai, izpildījuma kvalitāte, repertuāra izvēle, skatuves kultūra.

Sveicam ar panākumiem Elzu Medni, Noru Urbāni, Evitu Skujiņu un mūzikas skolotāju Ilonu Veidi!

„Cilvēks vidē”

Noslēgusies SIA ZAAO vides projekta konkursa „Cilvēks vidē” ietvaros organizētā konkursa „ZAAO pastkarte” darbu vērtēšana. Konkursam tika iesniegti ap 400 bērnu darbi. Konkursa laureāts skolu grupā ir arī Pēteris Gailis (1.klase) no mūsu skolas.

„Vācu sakāmvārds komiksa stāstā”

Pateicība par dalību Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā konkursā „Vācu sakāmvārds komiksa stāstā” Elmāram Grugulim, Viktorijai Annai Penkai (7.a kl.), Nikam Freimanim (11.a kl.), Andretai Dāvidsonei, Evijai Čākurei (12.a kl.)

„Tekstilizstrādājumu otrā dzīve”

5.a klases meitenes ar saviem darbiņiem piedalījās ZAAO rīkotajā projektā „Tekstilizstrādājumu otrā dzīve”. No vecāsmammas priekšauta, no vecas spilvendrānas, no mazās māsas sporta krekliņa, no mammas vecās vasaras kleitas – no visdažādākajām vairs nederīgām lietām tapa koši, krāsaini iepirkumu, pludmales, sporta tērpu maisiņi. Prieks pašām un nākamajiem lietotājiem!

Čaklākās rokdarbnieces – Agnese Skriaba, Viktorija Ščepetova, Katrīna Čižinoka, Marta Munce, Gabriela Medne, Alise Bramberga, Alise Dvarele, Samanta Petrova.

„Pāreja uz eiro ir/nav izdevīga Latvijas sabiedrībai”.

8.decembrī, Jelgavā notika nacionālais debašu turnīrs par tēmu „Pāreja uz eiro ir/nav izdevīga Latvijas sabiedrībai”. Nacionālajā debašu turnīrā skolēni sacentās divās valodās – latviešu un angļu. Mūsu skolas komanda, kuras sastāvā kā 1.runātājs bija 12.a klases skolnieks Jānis Jankēvics, kā otrā runātāja – 11.a klases skolniece Elīna Sāne un 11.b klases skolniece Gundega Pēkšēna kā trešā runātāja, startēja, debatējot latviešu valodā.

Pavisam šajā debašu turnīrā piedalījās 46 komandas, 29 no tām debatēja latviešu valodā. Katra komanda no sākuma mērojas spēkiem ar trim citām komandām. Ja izdodas uzvarēt visas trīs reizes, tad ir liela iespēja debatēt jau nākamajā posmā – pusfinālā. Diemžēl mūsu komandai izdevās uzvarēt divas reizes no trim, pārspējot oponentus pirmajā un trešajā debašu riņķī, bet otrajā debašu riņķī par vienu punktu nācās piekāpties oponentiem. Līdz ar to sapnis par startu pusfinālā nepiepildījās. Tā gadās, ja jādebatē ar spēcīgiem oponentiem.

Taču, salīdzinot mūsu skolas komandas veikumu ar debašu turnīra kopējiem rezultātiem, redzams, ka 1.vietas ieguvēji nopelnījuši 227 punktus, bet 2.vietas ieguvēji – 212 punktus, kas ir tieši tikpat, cik saņēmusi mūsu komanda. Arī mūsējie ieguvuši kopumā 212 punktus. Sāpīgs bija zaudējums otrajā debašu riņķī, oponējot turnīra 4.vietas ieguvējiem, kuri kopvērtējumā ieguvuši tikai 199 punktus, kas ir krietni mazāk nekā mūsējiem kopumā, taču viņiem bija izdevies pārspēt savus oponentus pirmajos trijos debašu riņķos.

Punktu kopvērtējuma tabulā mūsējiem dalīta 8.-9.vieta turnīrā, savukārt, oficiālajā rezultātu tabulā ierindojāmies 11.vietā! Ja atsevišķi izdala tikai Vidzemes zonas komandu veikumu, tad mūsējie atkal ir trešie spēcīgākie starp Vidzemes komandām, apsteidzot Valmieras Valsts ģimnāzijas, vienu Cēsu Valsts ģimnāzijas, Vecpiebalgas vidusskolas un divas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas.

„Pāreja uz eiro ir/nav izdevīga Latvijas sabiedrībai.”

24. novembrī, Valmieras Valsts ģimnāzijā notika Vidzemes reģiona turnīrs par debašu centra izsludināto valsts turnīra tēmu: „Pāreja uz eiro ir/nav izdevīga Latvijas sabiedrībai.”

Kopā piedalījās desmit komandas, pārstāvot Valmieru, Cēsis, Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu. Sīvā konkurencē Valmieras 5. vidusskolas komanda izcīnīja godpilno trešo vietu.

Skolas godu turnīrā aizstāvēja 12.a klases skolnieks Jānis Jankēvics, 11.b klases skolniece Gundega Pēkšēna un 11.a klases skolniece

„Erudīta un prāta spēļu konkurss 2012”

Valmieras Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valmieras Jaunatnes centru „Vinda” un pilsētas vispārizglītības iestādēm 2012.gada 15.novembrī organizēja „Erudīta un prāta spēļu konkursu 2012”. Tā bija iespēja parādīt un apliecināt zināšanas dažādās prāta un erudīcijas spēlēs, paplašināt skolēnu prasmes domāt, paaugstināt radošumu un uzlabot mācīšanās spējas.

Valmieras 5. vidusskolu pārstāvēja 12.b klases skolēni: Kristīne Ozola (kapteine), Kārlis Elvis Artejevs, 12.a klases skolniece Nora Urbāne un 11.a klases skolnieks Silvestrs Tīrons. Atbildīgā skolotāja- Inese Mola.

Konkursa gaitā komanda veica dažādu veidu uzdevumus:

1.komandas prezentācija un priekšnesums, kurā tika prezentēts komandas nosaukums un devīze; ( V5V komandas nosaukums bija ”Vikipēdas”, devīze: „Mēs par zināšanām!”, priekšnesumu kuplināja Kārļa un Noras dziedājums)

2.jautājums pretiniekiem. Mājās sagatavots interesants jautājums par tēmu „Latvija”.;

3. komandām bija jāatbild uz jautājumiem par dažādām tēmām – matemātika, kultūra, dabaszinātnes, vēsture, valodas. Par katru jautājumu iespējamas iegūt no 1-3 punktiem, atbilstoši jautājuma sarežģītības pakāpei;

4.komandu pārstāvju sacensības prāta spēlēs – „Domino”, „Dambrete”, „Go” un citi uzdevumi;

5.komandu kapteiņu sacensības. Komandas kapteiņi atbildēja uz daudzveidīgiem jautājumiem par politiku, tautsaimniecību, mājsaimniecību, Latviju un Valmieru.

Prieku par konkursa stabilo gaitu un spožo veiksmi mainīja pēdējais uzdevums, kā jau spēlē. Ieguvums- 2. vieta, diploms un balva.

“Erudītu spēļu konkurss”

13. novembrī jaunatnes centrā “Vinda” notika Valmieras skolu 3.-4. klašu skolēnu radošā darbnīca “Konstruē, modelē!”

Katrā klašu grupā dalībniekiem bija jāveic 4 uzdevumi, kuros tika vērtētas zināšanas, prasmes un iemaņas praktiskā darbībā.

No mūsu skolas ar labiem panākumiem piedalījās 3. klases skolnieces – Kristiāna Kate Erģe (5.vieta uzd. “Izvēlies darbarīkus!, 6. vieta – “Būvniecība”), Liene Mālniece (2 vieta – “Projektēšana”), kā arī 4. klases skolnieki Roberts Saulītis (2.vieta – “Izvēlies būvmateriālus”, 5.vieta – “Dari pats praktiski!”), Markuss Kozlovs (2.vieta – “Dari pats”, 3. vieta – “Izvēlies būvmateriālus”, 4. vieta – “Projektēšana”), Margarita Mikalukste ( 3.vieta – “Dari pats praktiski!”, 5. vieta – “Izvēlies būvmateriālus”).

2011./2012. māc. g. panākumi:

“Vinda” organizētajā erudītu spēļu konkursā 2.-3.kl. komanda “Pūcēni” – Markuss Kozlovs, Ernests Rosičs, Liene Mālniece, Džulians Lapsa ieguva 1. vietu, bet 4.kl. komanda “AlGuDeGa” Alberts Bērziņš, Gustavs Māziņš, Denis Kisels, Gabriela Medne 3. vietu!

Stāstnieki Roberts Saulītis 3.kl., Artis Jančevskis un Lauris Jančevskis 8a kl. piedalījās Tālās Gaujmalas novada konkursā ”Teci, teci valodiņa” pusfinālā, iegūstot labus panākumus – Mazā, Lielā un Dižā stāstnieka titulus.

Valsts mēroga konkursā „Teci, teci, valodiņa” mūsu skolas 8.a klases skolnieki Artis Jančevskis ieguva Lielā stāstnieka titulu un Lauris Jančevskis Dižā stāstnieka titulu.

“Balbiino” konkursā “Saldējumu kociņu otrā dzīve” uzvarētāji 1.-4.klašu grupā 2.a kl.- ir mūsu radošie konstruktori, balvā iegūstot 10l saldējuma.

Skolas komanda “Ozola asinsbrāļi” ieguva 3.vietu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas komandu mačos. Komandā startēja: Silvestrs Tīrons, Uldis Bērziņš un Jānis Ivanovs.

Valmieras pilsētas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā abi brāļi Jančevski (8.a kl.) 7.-9. klašu grupā ieguva godalgotas vietas – Artis I vietu, Lauris II vietu. Jaunākajā vecuma grupā (1.-3.kl.) atzinības rakstus saņēma Tīna Jančevska un Daniels Ulpe. Vecāko klašu grupā III vietu ieguva Elza Medne.

Popgrupu “Dīvas” ieguva 3.vietu popgrupu un vokāli instrumentālo ansambļu konkursā.

Folkloras kopa „Sudmaliņas” ieguvusi ceļazīmi uz sarīkojumu Jelgavā „Pulkā eimu, pulkā teku”.

9. Starptautiskais jauniešu koru festivālā vidusskolas koris „Putni”, ģimnāziju un vidusskolu koru grupā ieguva 3.vietu.

5.a klases audzēkņi Roberta Solovjova un Renārs Alvis Rākins atzīti par labākajiem 217 skolēnu konkurencē un iekļuvuši izdevniecības “Jumava” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” konkursa grāmatā “Labāk radošs, nekā pārdrošs!”.

Laikraksta „Diena“ organizētajā mūsdienu zināšanu konkursā „Kas notiek?“ zinošākā klase Vidzemē – Valmieras 5. vidusskolas 9.a klase.