Vecākiem

Informācija par ēdināšanu

Iesniegums par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanu (skatīt zemāk infografikas)

INFORMĀCIJA

Sakarā ar Covid-19 aicinām izmantot bezskaidras naudas norēķinu.

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar Internetbankas palīdzību, pārskaitot naudu uz sekojošu konta Nr.

SIA „Kantīne B”

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

Reģistrācijas N r. LV 44102004917


Pusdienu cena - 1,80 EUR

 

Pakalpojuma sniedzēja kontā naudai ir jābūt trīs dienas iepriekš pirms pakalpojuma saņemšanas.

(Piektdien līdz plkst. 12:00 jāieskaita nauda par pusdienām pirmdienā).

Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods, par kuru samaksāts.

Lūdzam informāciju aizpildīt korekti, pretējā gadījumā ieskaitīto naudu atskaitīsim maksātāja kontā!

KAFEJNĪCĀ KOMPLEKSO PUSDIENU TALONI NETIKS TIRGOTI.

Skolēnu ēšanas laiki no plkst.10:30 saskaņā ar skolas izstrādāto mācību plānu.

Ēdamzālē var uzturēties 20 minūtes. Lūdzam iekļauties šajā laikā. Zālē vienlaicīgi tiek klāts katrs 2. galds.

Pusdienu atteikumu slimības vai kādu citu iemeslu dēļ pieņemam tekošajā dienā līdz plkst. 9:00.

Sīkākā informācija un atteikumi pieejami pa tālruni 26481333 – Valmieras 5. vidusskolas ēdināšanas bloks.

Klašu kolektīvu atteikums ir jāatsaka 3 dienas iepriekš.

Bērni, kuriem ir vajadzīga īpaša diēta, lūdzam, iesniegt ārstu izziņu pie skolas ārsta.

Lūdzam pedagogus veikt pusdienu atteikumus plānotajos skolu pasākumos un informēt par izmaiņām stundu grafikos.

Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību roku mazgāšanai un dezinfekcijai!

SIA “Kantīne B”

 Precīzu informāciju par skolēnu testēšanu sniegs katras klases audzinātājs.  

PIEKRIŠANA bērna testēšanai un personas datu apstrādei izglītības iestādē (pdf)

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

PPP rokasgramata.pdf

Spēja mācīties patstāvīgi.

Akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Covid-19 laikā - kā rīkoties?

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis ieteikumus vecākiem un izglītības iestādēm, kā rīkoties gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Covid-19 laikā. Ja bērnam novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm - viņam jāpaliek mājās.

Cienījamie vecāki!

Ir sācies rudens periods ar sezonālām vīrusu infekcijām.

Būsim atbildīgi un konstruktīvi, ievērojot Covid 19 piesardzības pasākumus.

Veidosim pozitīvu saikni ar klases audzinātāju un skolu. Nevedīsim bērnus uz skolu ar AKŪTĀM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMĒM. (Novērtēsim kompleksi.)

Ja skolas kavējumi saistās ar dažādām SLIMĪBĀM, tad noteikti vajag ĀRSTA IZZIŅU, lai skolēns varētu turpināt mācības skolā.

Sekosim līdzi bērna apģērbam atbilstīgi laika apstākļiem!

Nāc uz Valmieras 5. vidusskolu!

Kārtība, kādā informē un reģistrē skolēnu neierašanos Valmieras 5.vidusskolā

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Kāda ir Jūsu bērna interneta reputācija?

Iestājoties aukstajam laikam, aktuāls kļūst jautājums, kādos laika apstākļos skolēni drīkst neapmeklēt skolu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 paredz, ka 1. – 6. klašu (no 7 līdz 12 gadus veci) bērni skolu var neapmeklēt, ja temperatūra ārā ir – 20 grādi pēc Celsija, savukārt 7. – 12. klašu (no 13 gadiem un vecāki) audzēkņi uz skolu var neiet, ja temperatūra ir – 25 grādi un vairāk pēc Celsija.