Vecākiem

Informācija par ēdināšanu

 Precīzu informāciju par skolēnu testēšanu sniegs katras klases audzinātājs.  

PIEKRIŠANA bērna testēšanai un personas datu apstrādei izglītības iestādē (pdf)

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

PPP rokasgramata.pdf

Spēja mācīties patstāvīgi.

Akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Covid-19 laikā - kā rīkoties?

Izglītības un zinātnes ministrija vērš uzmanību, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis ieteikumus vecākiem un izglītības iestādēm, kā rīkoties gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Covid-19 laikā. Ja bērnam novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm - viņam jāpaliek mājās.

Cienījamie vecāki!

Ir sācies rudens periods ar sezonālām vīrusu infekcijām.

Būsim atbildīgi un konstruktīvi, ievērojot Covid 19 piesardzības pasākumus.

Veidosim pozitīvu saikni ar klases audzinātāju un skolu. Nevedīsim bērnus uz skolu ar AKŪTĀM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMĒM. (Novērtēsim kompleksi.)

Ja skolas kavējumi saistās ar dažādām SLIMĪBĀM, tad noteikti vajag ĀRSTA IZZIŅU, lai skolēns varētu turpināt mācības skolā.

Sekosim līdzi bērna apģērbam atbilstīgi laika apstākļiem!

Nāc uz Valmieras 5. vidusskolu!

Kārtība, kādā informē un reģistrē skolēnu neierašanos Valmieras 5.vidusskolā

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Kāda ir Jūsu bērna interneta reputācija?

Iestājoties aukstajam laikam, aktuāls kļūst jautājums, kādos laika apstākļos skolēni drīkst neapmeklēt skolu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 paredz, ka 1. – 6. klašu (no 7 līdz 12 gadus veci) bērni skolu var neapmeklēt, ja temperatūra ārā ir – 20 grādi pēc Celsija, savukārt 7. – 12. klašu (no 13 gadiem un vecāki) audzēkņi uz skolu var neiet, ja temperatūra ir – 25 grādi un vairāk pēc Celsija.