Iesaistāmies projektā un aicinām uz 1.aktivitāti!

Publicēts 2021. gada 1.novembrī

Iesaistāmies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Tas notiek vairākos posmos. Jau augustā skolas komanda piedalījās pašpārvalžu komandas trīs dienu klātienes mācībās un apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Septembrī sekoja vienas dienas tiešsaistes mācībās par projektu iesniegšanu. Tagad skola saņēmusi sava izstrādātā projekta finansējumu 1000.00 EUR apmērā un aktīvi uzsākusi darbu pie projekta realizācijas.

Projektā iecerēts izveidot skolas telpās vēl vienu atpūtas stūrīti, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka šādas vietas ir populāras un iecienītas skolēnu vidū, kā arī īstenot ilgi loloto ieceri par skolas talismanu – masku, kas piedalītos dažādos skolas pasākumos un starpbrīžos uzmundrinātu skolēnus.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apstiprināti 44 projekti, aptverot 122 izglītības iestādes. Kopējais projektiem piešķirtais finansējums ir 121 665,44 eiro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.