Informācija vecākiem par mācību gada uzsākšanu

Publicēts 2021. gada 20.augustā un papildināts 31.augustā

Turpmākā skolēnu testēšana notiks katru otrdienu līdz plkst.10:30.

Precīzu informāciju par skolēnu testēšanu sniegs katras klases audzinātājs.

PIEKRIŠANA bērna testēšanai un personas datu apstrādei izglītības iestādē (pdf)

Covid-19 tests nav jāveic skolēniem ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas (180 dienas) sertifikātu.

Gatavojoties siekalu skrīningam mācību iestādē