Saruna "Veselā miesā vesels gars"

Publicēts 2021. gada 10.decembrī

Otrdien 7.decembrī, projekta "Atbalsts veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid - 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. "Labbūtības ceļa karte skolā"" ietvaros, 7.-12.klašu skolēni piedalījās sarunā par mentālo veselību "Veselā miesā vesels gars". Ar jauniešiem tikās ergoterapeite, RSU lektore Madara Miķelsone.