Viesos Valmieras novada fonds

Publicēts 2021. gada 8.oktobrī

Labo darbu nedēļas ietvaros pie mums viesojās Valmieras novada fonda pārstāves, kuras jauniešus, Labdarības un filantropijas skolas ietvaros, aicināja darīt lietas sabiedrības labā. Izkristalizējās galvenās idejas šo darbu aizsākšanai: skolas sporta laukuma atjaunošana un ziedojumu kastu izveide rotaļlietām, kuras nogādāt slimnīcu bērnu nodaļām u.c. Lai izdodas ieceres, kuras varam paveikt pašu spēkiem, kā arī uzrunāt cilvēkus, kuri spēj palīdzēt realizēt arī lielākas ieceres!