Mācību brauciens uz Slovēniju Erasmus+ TIM projekta ietvaros

Publicēts 2022. gada 14. februārī

Šoreiz ceļā devos ar savām kolēģēm Antru Saveli, Sigitu Ābeli un Sanitu Mālmani. Šīs vizītes ietvaros mēs devāmies uz ciematiņu Slovēnijā ar nosaukumu Stari trg, kurā atrodas mūsu projekta partneru skola un bērnudārzs. Interesanti ir tas, ka gan skola, gan bērnudārzs atrodas zem viena jumta.

Aktivitāšu laikā iepazināmies ar Slovēnijas izglītības sistēmu, diskutējām par kopīgo un atšķirīgo Latvijas, Slovēnijas un Horvātijas izglītības sistēmās, plānojām projekta noslēguma uzdevumus, apmeklējām un arī piedalījāmies nodarbībās 1.klasē un pirmskolas 5-6gadīgo bērnu grupiņā. Bērnudārza bērni mūs ļoti pārsteidza sasveicinoties ar mums latviski. Divās brīvajās pēcpusdienās slovēņu kolēģi mūs aizveda gan uz 1000 gadus senu pili Grad Snežnik, gan ieveda mūs dziļi pazemē aplūkot Križna alu.

Mācību vizītes laikā ieguvām jaunas idejas turpmākajam darbam, jaunus draugus sadarbībai nākotnē un daudz neaizmirstamu emociju.

Paldies slovēņu kolēģiem par silto uzņemšanu un rūpēm! Uz tikšanos jau 23.martā Latvijā!

Līga Veikšāne