Pedagoģijas virziena skolēni apmeklē Latvijas Universitāti

Publicēts 2022. gada 18.oktobrī

10. un 11.klases pedagoģijas virziena skolēniem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

Ar fakultātes darbību iepazīstināja dekāne, profesore Linda Daniela. Liels pārsteigums bija fakultātes labais nodrošinājums ar mūsdienu tehnoloģijām, kuras viņi izmanto mācību procesā.

Vēlāk topošie pedagogi devās uz LU dabaszinātņu ēku. Uzkāpjot uz jumta terases, varēja redzēt arī topošo “Rakstu māju”, kur mājos arī pedagoģijas fakultāte.

Latvijas Universitātes modernās ēkas ir kas tāds, kas paliks atmiņā. Izbaudītā atmosfēra dod papildus motivāciju mācībām šobrīd, lai nākotnē Latvijas Universitāte kļūtu par studiju vietu.

Informāciju sagatavoja Kristija Karolīna Pole