Projekta mācības

Publicēts 2022. gada 2.aprīlī

No 29.03. līdz 31.03. mūsu Skolēnu domes komanda piedalījās JSPA iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam "Kontakts" labbūtības mācībās Lielvirbu muižā. Jaunieši strādāja pie projekta veidošanas labbūtības veicināšanai skolā. Iegūti jauni draugi, uzklausītas interesantas pieredzes un ideju ir daudz. Nu tikai pie darba!