Literārā viktorīna

Publicēts 2023. gada 12.maijā

Lasītprasme nepieciešama ikvienam. 4.-5. klašu skolēniem tika radīta iespēja pārliecināties par savu zināšanu un interešu plašumu, piedaloties izglītojošā viktorīnā un uzzinot, ka bērnu literatūra ir ļoti daudzveidīga, ka grāmatu varoņi ir zināmi un atpazīstami. 

Viktorīnu sagatavoja skolas vēstures pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Inesi Molu. Skolēniem bija iespēja izpausties gan zīmējot, gan attēlojot kādu ainu no literārajiem darbiem.

Skolēniem bija prieks piedalīties šajā  viktorīnā un atsvaidzināt savas zināšanas par grāmatām un pasaulē zināmiem autoriem.

Šī bija fantastiska pieredze vadīt šo viktorīnu un būt daļai no tās.

Laura Balode 6. b klases skolniece