Projekts "Satikt"

Publicēts 2023. gada 31.maijā

Noslēdzoties mācību gadam, pabeidzam arī pirmo mācību posmu Izglītības attīstības centra projektā “Satikt”. Projektā darbojas 3 klases. Kopā ar divām 10.klasēm aktīvi piedalās arī 4.a klase.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Kopīgās nodarbībās bērni un jaunieši iepazinās ar projekta mērķi un uzdevumiem, kā arī aktīvi izteica viedokli par aktīva pilsoņa rakstura iezīmēm, iepazīstoties ar literāro varoni Pīlēnu Timu. Vecākajās klasēs lielu interesi radīja jautājumi par atbildībām un līdzatbildībām. Jauniešu starpā norisinājās veselīgas diskusijas par aktīva pilsoņa lomu sabiedrībā. Savukārt, mazākās klases bērni aktīvi izteica viedokli, kāds pilsonis es esmu un kādām īpašībām ir jāpiemīt labam pilsonim.

Ikviens no dalībniekiem gaida projekta turpinājumu jaunajā mācību gadā.