Projekta darbu aizstāvēšana

Publicēts 2024. gada 30. maijā

21.un 24. maijā mūsu skolas 12.klašu skolēni aizstāvēja savus projekta darbus. Prieks, ka skolēni šim darbam bija pievērsušies nopietni, bija patīkami klausīties pārdomātas prezentācijas un arī lasīt interesantus darbus par ļoti dažādām tēmām. Šogad bija pārstāvēti visu 4 grupu darbi, visbiežāk skolēni bija izvēlējuši pētnieciskos darbus, kas vienlaikus bija arī pielaides darbi ģeogrāfijas eksāmenam, tajos lielākoties tika pētītas tēmas, kas saistītas ar dažādiem ekoloģijas jautājumiem, ļoti interesanti bija sabiedriskā darba projekti, paši skolēni uzsvēra, ka tā ir bijusi laba pieredze, jo kādu pasākumu ir noorganizējuši no sākuma līdz beigām. Mazāk pārstāvēti bija dizaina risinājuma un mākslinieciskās jaunrades darbi, bet arī tie bija interesanti un nozīmīgi, ļoti nozīmīgs bija dizaina risinājuma darbs, kurā tika radīts jauns vizuālais noformējums skolas sporta krekliem. Nozīmīgs un interesants bija arī vienīgais mākslinieciskās jaunrades darbs, kurā bija mūsdienīgota visiem labi zināmā pasaka par 3 sivēntiņiem, meitenes šim jaunajam variantam bija arī izveidojušas skaistu komiksu.

Kopumā visi darbi bija radoši un interesanti. Prieks, ka skolēni atzina, ka šādi darbi ir nepieciešami, jo ir ieguvuši jaunu pieredzi, apguvuši jaunas prasmes un nostiprinājuši jau esošās, bet nākamajiem 12tajiem iesaka darbu plānot tā, lai beigās nav jāsasteidz, jo laika trūkumu bija izjutuši gandrīz visi.

Foto: šeit