Nosaukums

Publicēts 2024. gada 5.februārī

Janvāra beigās mūsu skolotājas Sigita Ābele, Inita Trapāne un Daila Ranše organizēja semināru - mācības Valmieras novada direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. Seminārā pedagogiem bija iespēja iepazīties un aprobēt IAC projekta "Satikt" materiālus.  Projekta "Satikt" mērķis: stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”. #SIF_NVOfonds2023 #iacedu

Informāciju sagatavoja Daila Ranše