Misija, vīzija

Skolas misija - dinamiska, iekļaujoša, bērniem draudzīga uz radošumu, kultūras vērtību saglabāšanu un pilsoniski līdzatbildīgu skolēnu personības veidošanu virzīta skola.