Skolotāji

Vadība

Rudīte Markus

Skolas direktore

Antra Savele

Direktores vietniece izglītības jomā

Vidaga Āboliņa

Direktores vietniece izglītības jomā 

Daila Ranše

Direktores vietniece izglītības jomā

Inga Eicēna

Direktores vietniece izglītības jomā

Jānis Sekačs

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Atbalsta personāls

Inita Trapāne

Psiholoģe

Jolanta Krišjāne

Sociālā pedagoģe

Zane Skuja

Sociālā pedagoģe

Indra Vītola

Speciālā pedagoģe

Laura Pliķēna

Logopēde

Inese Lazdiņa

Bibliotekāre

Iveta Jančevska

Bibliotekāre

Aija Manika

Skolas medmāsa

Aiva Žagariņa

Pedagogs - karjeras konsultants

Ieva Klūga

Pedagogs - karjeras konsultants

Skolotāji

Aija Zaķe

Angļu valoda

Aiva Žagariņa

Latviešu valoda un literatūra

Aldis Millers

Fizika, Dabaszinības

Alise Stūre

Fizika, Inženierzinības, Matemātika

Alda Alksne

Latviešu valoda

Andris Dūdelis

Kriminālistika, Ieroču un šaušanas mācība

Andrejs Simanovičs

Dizains un tehnoloģijas

Antra Savele

Sports un veselība

Arta Gredzena

Sports un veselība

Arvis Kārkliņš

Sports un veselība

Beatrise Roziņa

Angļu valoda

Dace Ciguze

Sākumskolas skolotāja

Dace Jākobsone

Sports un veselība

Daila Ranše

Ģeogrāfija, Projektu vadība

Daina Lārmane

Angļu valoda

Dzidra Dreija

"Pedagoga palīgs" projekts SAM 8.3.2

Elīna Stuce

Sākumskolas skolotāja

Endija Tarvāne

Datorika

Gustavs Māziņš

Uzņēmējdarbības pamati, Vēsture un sociālās zinātnes

Gunta Mitjkova

Sākumskolas skolotāja

Guntis Dzirkalis

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture un sociālās zinātnes

Ieva Klūga

Sākumskolas skolotāja, Datorika

Ilona Veide

Mūzika, Psiholoģija

Ilona Zēmele

Matemātika

Ilze Dulberga

Sākumskolas skolotāja

Ina Plauka

Mūzika

Indra Vītola

Dizains un tehnoloģijas

Inga Avotiņa

Bioloģija

Inga Eicēna

Latviešu valoda un literatūra

Inta Kurvīte

Latviešu valoda un literatūra

Inese Lazdiņa

Matemātika

Inese Mola

Sākumskolas skolotāja, Latviešu valoda un literatūra, Teātra māksla, Publiskā uzstāšanās, Kultūras pamati

Iveta Cālīte

Matemātika

Karīna Anna Lapiņa

Datorika

Kristīna Allika

Krievu valoda

Kristīne Cīrule

Dizains un tehnoloģijas

Jānis Bošs

Latviešu valoda un literatūra

Jeļena Maksimceva

Krievu valoda

Līga Bērtulsone

Ģeogrāfija

Līga Kliesmete

Latviešu valoda un literatūra, Vācu valoda

Līga Veikšāne

Sākumskolas skolotāja, Angļu valoda

Linda Broka

Matemātika

Linsija Drille

Sākumskolas skolotāja

Lita Meistere

Valsts aizsardzības mācība

Maija Miruškina

Angļu valoda, Vizuālā māksla

Natālija Pincere

Ķīmija, Dabaszinības

Oskars Tapinskis

Tuvcīņa un pašaizsardzība

Romāns Sļusarčuks 

Tekvondo

Rudīte Markus

Vācu valoda

Rudīte Sviķe

Datorika

Sanita Apsīte

Sākumskolas skolotāja

Sanita Mālmane

Sākumskolas skolotāja

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, Kultūra un māksla

Sigita Ābele

Sociālās zinības un vēsture, Sociālās zinātnes

Staņislava Marsone

Pedagoģijas pamati

Svetlana Melberga

Angļu valoda

Vidaga Āboliņa

Datorika, Digitālais dizains

Interešu izglītības skolotāji

Anna Berklāva

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Artis Jančevskis

Teātra pulciņš

Arvis Kārkliņš

Sporta spēļu pulciņš

Ilona Migla

Tautas deju kolektīvs

Ilona Veide

Popgrupa "Dīvas"

Iluta Uškāne

Tautas deju kolektīvs

Inese Mola

Vēstures pulciņš

Irēna Zelča

Koris "Putnēni"

Liene Zvirbule

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris