Projekts “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Projekta īstenotāji Skolēnu dome.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods ir no 2021. gada 10. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Vairāk par projektu šeit

Projekta koordinatore Daila Ranše

Projekta aktivitātes šeit