Uzņēmējdarbības skola

Mērķis: Veicināt interesi vidusskolēnos par uzņēmējdarbību, iepazīstināt ar būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību.

Direktores vietniece Vidaga Āboliņa

Uzņēmējdarbības skola 2023./24. m.g.

Uzņēmējdarbības skola 2022./23. m.g.

Uzņēmējdarbības skola 2021./22. m.g.

Uzņēmējdarbības skola 2020./21. m.g.

Uznemejdarbibas Skola Plans (2).pdf

Uzņēmējdarbības skola noslēgusies

Ceturtdien, 14.maijā, notika pēdējā šī gada Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības skolas nodarbība – noslēguma pārbaudes tests, kurā apkopots viss, ko skolēni apguva vairākās lekcijās par uzņēmējdarbību, ekonomiku un veiksmīgu dzīvi. Starp vairāk nekā 150 Uzņēmējdarbības skolas dalībniekiem no visas Latvijas, kuri pildīja šo noslēguma darbu, pirmajā vietā ierindojās mūsu skolas skolnieks Gustavs Māziņš.

Pēc testa aizpildīšanas RīgaTV24 raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš aizvadīja iedvesmojošu lekciju par to, kā veiksmīgi veidot dzīves ceļu un apzināties sevi dažādās sociālajās lomās.

Visa mācību gada garumā skolēniem bija iespēja klausīties lekcijas par dažādām tēmām un viesoties uzņēmumos. Skolēni novērtē Uzņēmējdarbības skolā apgūto, jo tas noderēs ne tikai, lai izveidotu savu uzņēmumu, bet arī lai veiksmīgi dzīvotu un zinātu, kā rīkoties visdažādākajās dzīves situācijās.

Uzņēmējdarbības skolas nodarbība mūsu skolā

Ceturtdien, 21. novembrī mūsu skolā notika pirmā "Turības" uzņēmējdarbības skolas nodarbība. Tajā piedalījās mūsu skolas un Ozolnieku vidusskolas audzēkņi.

Šajā projektā jauniešiem tiek piedāvātas saistošas lekcijas. Vieslekciju “Komandā ir spēks” atklāja un vadīja Biznesa augstskolas “Turība” pasniedzēja vadības, menedžmenta, lietvedības un prezentāciju mākslā Jolanta Brilte, bet otrajā lekcijā ar enerģētisku stāstu “Mārketinga nozīme mūsdienās” priecēja dr.oec,docente, programmas "Mārketings un tirdzniecības vadība" un "Mārketings un tirdzniecība" direktore Iveta Liniņa.

Pēc nodarbībām jaunieši ar skolotājiem apmeklēja Valmieras Biznesa inkubatoru un vecākais projekta vadītājs Juris Čeičs iepazīstināja ar uzņēmējdarbības vidi. 

Uzņēmējdarbības skola Valmierā

10.martā Valmieras 5.vidusskolā notika Uzņēmējdarbības skola. Uz kārtējo nodarbību pie mums viesojās Ozolnieku vidusskolas jaunieši.

Šodien jaunieši darbojās kopā ar mērķu sasniegšanas eksperti, individuālās izaugsmes treneri Dainu Einbergu. Tā bija radoša nodarbība, kā veidot savu izaugsmi. Otrā nodarbība par nopietnu, bet lietderīgu tēmu - Nodokļi un to nozīme biznesā. Ar sarežģīto nodokļu pasauli iepazīstināja lektore Anna Medne.

Pēcpusdienā viesojāmies Valmieras attīstības aģentūrā, Valmieras kopdares darbnīcā DARE un SIA”Metāro”. Īpašs paldies VAA un SIA”Metāro” darbiniekiem par atsaucību. 

Direktores vietniece izglītības jomā Vidaga Āboliņa

Foto skatīt galerijā

Aktivitātes “Uzņēmējdarbības skolā”

Trešdien, 15.janvārī, 10.-12.klašu skolēni devās uz Ozolnieku vidusskolu, lai piedalītos Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” kārtējās nodarbības organizētajos pasākumos.

Skolēni apmeklēja modernu tipogrāfijas uzņēmumu SIA „Jelgavas Tipogrāfija” un SIA „Poliurs”, kurš nodarbojas ar rūpnieciski izolētu cauruļvadu ražošanu un montāžu.

Pēc ekskursijas Biznesa augstskolas Turība docētāja, "WorkingDay Latvia" vadītāju atlases speciāliste Ilze Černova vadīja lekciju „Cilvēkresursu vadība un psiholoģija” un Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs Dr. Edvīns Evarts lekciju “Etiķete. Principu ievērošana biznesa vidē”.

Nodarbībās piedalījās arī jaunieši no Ozolnieku vidusskolas.