Uzņemšana 1.klasē

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

Pieteikumu iesniegšana notiek laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim.

Nepieciešamie dokumenti: 

Dokumentu iesniegšana: