Uzņemšana 1.klasē

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

Pieteikumu iesniegšana notiek laika posmā no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. marta plkst. 17.00.

Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no diviem veidiem:

Skolas e-pasta adrese: v5vadm@valmiera.edu.lv 

Nepieciešamie dokumenti: 

Sīkāka informācija pieejama šeit

Izglītības iestāde piecu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas noslēguma informēs vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc paziņojuma saņemšanas izglītības iestādē ir 10 darba dienu laikā jāiesniedz bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu. Ja 10 darbdienu laikā šāds iesniegums izglītības iestādē netiks saņemts, tad rindas kārtībā izglītības iestāde informē nākamo bērna likumisko pārstāvi par bērna iekļaušanu 1. klašu sarakstā.