Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

Pedagogs- karjeras konsultants Aiva Žagariņa

Karjeras izglītības programma skatīt šeit

Aktivitātes skatīt šeit

Informāciju par absolventu tālākizglītību skatīt šeit