Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

2022./ 2023. m.g. skolā strādā 4 pedagogi - karjeras konsultanti:

  • Aiva Žagariņa - 5.a kl. un 12.kl., individuālās karjeras konsultācijas (pēc iepriekšējas vienošanās)

  • Ieva Klūga - 1. - 6. kl.

  • Endija Tarvāne - 7. - 8. kl.

  • Anda Koka - 9. - 11. kl.

Karjeras izglītības programma skatīt šeit

Aktivitātes skatīt šeit

Informāciju par absolventu tālākizglītību skatīt šeit