Pilsoniskā audzināšana un līdzdalība

Projekts “Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Vairāk par projektu šeit

Projekts “Piedalies un veido nākotni!”

Skolas jaunieši un pedagogi iesaistījušies Izglītības Attīstības centra (IAC) organizētā projektā “Piedalies un veido nākotni!”. Projekta norises laiks: no 2021.gada februāra līdz 2021.gada oktobrim. To finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis: Stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo, un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes.

Vairāk par projektu šeit

Projekts “Labbūtības ceļa karte skolā”

Skolēnu dome iesaistījusies projektā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā. Tas notiek no 2021. gada 10. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Vairāk par projektu šeit

Labie darbi

Uzzini un iesaisties!

Publicēts 2021. gada 24.janvārī

Publicēts 2022. gada 17.janvārī

Publicēts 2021. gada 23.novembrī

Publicēts 2021. gada 8.oktobrī

Publicēts 2021. gada 21.septembrī

20.decembris - Vērtībizglītības projektu diena!

1.a klases bērni sauca dažādas rakstura īpašības un kopīgi noskaidroja, ka svarīga īpašība ir centība. Pa grupiņām tika krāsoti burti vārdam - CENTĪBA. Pēc tam pildīja darba lapu, par to, ko katrs centīsies darīt labāk.

Šajā vērtībizglītības dienā 1.b klases skolēnu uzdevums bija centību attēlot dažādās situācijās, piemēram, kā mājās izpaužas centība, kā skolā izpaužas centība un kā uz ielas, veikalā, kafejnīcā. Skolēni izspēlēja dažādas situācijas (etīdes) un spēlēja mēmo šovu.

2.a klase runāja par taisnīgumu, zīmēja dažādas situācijas un kopīgi iestudēja pasaku par taisnīgumu "Mazā vistiņa"

2.b klase projektu dienā skatījās mazus videofragmentus par taisnīgumu un izteica savu viedokli - kā izpaužas taisnīgums. No dažādiem teicieniem par taisnīgumu, klase izvēlējās trīs, kurus centīsies ievērot savā ikdienā. Teicieni tika izvietoti klasē pie sienas, lai ir redzami.

3.a klases vērtība – godīgums. Skolēni strādāja grupās izzinot šo vērtību. Dienas otrajā daļā devās uz sporta zāli un pildīja dažādus uzdevumus pāros, liekot akcentu uz godīgumu.

3.b klase iepazina godīgumu. Caur spēles noteikumiem un procesu mācījāmies godīgi sadalīties komandās, mācījāmies pieņemt otra viedokli, pieņemt spēles nosacījumus, izaicinājumus saistībā ar doto jautājumu (spēle "Es mīlu Tevi, Latvija") un arī godīgi nācās atzīt sakāvi.

4.a klase strādāja attālinātā režīmā pētot tēmu līdzcietība. Tika zīmēti un veidoti plakāti un krustvārdu mīklas. Izmantojot interneta resursus tika noskaidrota līdzcietības definīcija. Skolēni skaidroja definīciju ar reāliem piemēriem no dzīves situācijām.

4.b klase Vērtībizglītības dienā veidoja plakātus par līdzcietību, kā arī iestudēja nelielu ludziņu par šo tēmu.

Projekta dienā 5.a klase sagatavojās videofilmiņas “Atbildība” filmēšanai. Skolēni izvēlējās sagatavot nelielu videofragmentiņu par to, kas tad ir ATBILDĪBA! Idejas bija dažādas. No tām skolēni paši izvēlējās, zem kuras tēmas būs atbildība (sports, ēdiena pagatavošana, eglītes meklēšana, mājdzīvnieks, ģimene un radi...). Skolēnu video gatavošanā iesaistījās arī bērnu vecāki. Par to bērniem un audzinātājai ir milzīgs prieks un liels PALDIES!

5.klase.mp4

5.b klase projektu dienā plānoja savu klases vakaru. Skolēni pārrunāja kādas atbildības ir svarīgas, lai viss notiktu veiksmīgi un raiti.

6.a klases skolēni gatavojās doties pārgājienā un akcentēja vērtību savaldība. Strādāja grupās pa tēmu blokiem: savaldība sabiedriskajās vietās, fiziskās aktivitātēs, savstarpējās attiecībās. Skolēni izvirzīja priekšnoteikumus, lai to ievērotu:

* jāievēro noteikumi;

* jārīkojas apdomīgi;

* jāuzņemas atbildība:

* jāizvērtē riski

* jāpauž cieņa pret otru cilvēku.

6.b klases vērtība – savaldība. Klase caur dažādām spēlēm, pārgājienā un kopīga pasākumā iepazina savaldību. Secinājumu daudz.

7.a klases projekts par laipnību notika tiešsaistē Classroom vidē. Klase meklēja laipnības definīciju, noskaidroja, kad tiek svinēta laipnības diena. Tālāk sekoja videofilmiņas "Laipnības bumerangs" skatīšanās un īpašas darba lapas aizpildīšana. Izvērtās diskusija: vai ir grūti būt laipnam? Kādas emocijas tas izraisa cilvēkos? Kas ir bumerangs?

7.b klases vērtība šajā dienā bija laipnība. Klase sadalījās grupās un veidoja kolāžas par kādu aforismu - par laipnību, kā arī paralēli cepa piparkūkas un pīrādziņus. Kopējā diskusijā runāja par to, ka laipnība ir arī savākt nokritušos papīrus, noslaucīt galdu, kad viss ir pabeigts. Kopā mielojoties, ar izceptiem gardumiem, skolēni atzina, ka laipnība viņiem šajā vecumposmā nav īpaši raksturīga un tās ikdienā pietrūkst.

8.a klase veidoja plakātus par vērtību tolerance. Mēģināja izprast kādās situācijās un pret kādām sociālajām grupām tolerance visbiežāk netiek ievērota un nonāca pie secinājuma, kāpēc tolerance jāievēro.

8.b klase iepazina vērtību – tolerance. Pēc tam, kad bija pārrunāts par šo vērtību, klase mājturības kabinetā cepa piparkūkas un apciemoja vecos ļaudis Valmieras pansionātā.

9.a klase domājot par jēdzienu drosme, secināja, ka drosmīgam cilvēkam ir jābūt patiesam. Tikai patiess cilvēks var teikt, ko domā, un aizstāvēt savu viedokli. Tāpat būtiska ir spēja atzīt kļūdas, lai par cilvēku teiktu, ka viņš ir drosmīgs. Drosmīgi ir uzstāties publiski, kārtot eksāmenu vai atzīt kļūdas, pat zinot, ka jūs riskējat. Šajos gadījumos drosme rodas no iekšējā spēka - vēlmes pārvarēt šķērsli. Skolēni bija pārsteigti par to, cik daudzās dzīves situācijās ir vajadzīga drosme.

10.a klase projektu dienas pirmajā daļā strādāja grupās, pētot gudrības izpausmes, pazīmes, gudrākos pasaules cilvēkus, ar prāta asināšanu saistītās nodarbes. Turpinājumā bija interaktīvā nodarbība ar Valmieras Integrētās bibliotēkas, muzeja un arhīva darbiniekiem, piedaloties prāta spēlē "Kā neapjukt informācijas okeānā". Grupu darba laikā bija jāatrisina visai āķīgs jautājums, ar to tika galā tikai divas komandas, bet saldās balvas saņēma visi. Skolēni bija eksperimenta dalībnieki - šo spēli spēlēja paši pirmie, tādējādi varēja izteikt savus ierosinājumus spēles norises uzlabošanai.

Plānojot savas aktivitātes, 10.b klase izlēma par labu galda spēļu turnīram, jo kā gan savādāk asināt savu prātu un vairot gudrību. Kopīgi tika uzskaitītas gudrības, kā vērtības, priekšrocības, kā arī spriests par to kā šī vērtība var mainīt cilvēka dzīvi.

11.a klase pētīja atbildības veidus un avotus, meklēja dažādus piemērus no ikdienas dzīves. Lielāku akcentu jaunieši lika uz atbildības nozīmīgumu mācoties vidusskolā un attālinātā mācību procesā.

Lai noskaidrotu, ko nozīmē mērenība cilvēka dzīvē, 11.b klase noskatījās Aleksandra Puškina pasaku ‘’Zvejnieks un zelta zivtiņa’’

Pēc filmas noskatīšanās grupās tika apspriesta filmas saistība ar tēmu ‘’mērenība’’, rakstīti aforismi un dzejoļi. Secinājums: mērenība kā vērtība sastopama ļoti daudzās dzīves situācijās.

12.a klase, strādājot grupās, pētīja vērtību - solidaritāte. Tika apskatīti dažādi solidaritātes izpausmes veidi: solidaritāte pasaulē un Latvijā, kā arī solidaritāte skolā.

12.b klasē notika saruna par līdzcilvēkiem ar kustību traucējumiem, par viņu iespējām izziet no mājas un citām nepieciešamībām, lai iekļautos sabiedrībā. Klase vienojās par dalību labdarības maratonā Dod pieci! Dziesma izskanēja 20.decembrī, plkst.16:35